Niewidzialny dizajn – zaproszenie na konferencję

23 października 2012

School of Form i Zakład Badań nad Kulturą Wizualną i Materialną w Instytucie Socjologii UAM zapraszają na konferencję o interdyscyplinarności w projektowaniu.


Odbędzie się ona w School of Form w Poznaniu, 17-18 stycznia 2013 roku. Wydarzenie będzie miało formułę naukowej konferencji połączonej z prezentacjami prac dizajnerów (studiów przypadków) i praktycznymi warsztatami. W związku z tym zapraszamy do zgłaszania propozycji:
- wystąpień teoretycznych,
- prezentacji studiów przypadków,
– własnych realizacji i projektów.


Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli różnych środowisk.


Zapraszamy:
- projektantów i architektów,
- badaczy społecznych i marketingowych,
- strategów i brand managerów,
- socjologów, psychologów, antropologów i filozofów,
- przedsiębiorców i biznesmenów,
- teoretyków i krytyków dizajnu,
- wszystkich, dla których interdyscyplinarność jest nadrzędną zasadą stosowaną w pracy nad tworzeniem innowacyjnych produktów, usług, interakcji i przestrzeni.


Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną do dnia 10 grudnia 2012 na adres: dwadnizdizajnem@gmail.com W zgłoszeniu prosimy podać dane autora referatu (tytuł naukowy, adres, nr telefonu), tytuł referatu oraz załączyć abstrakt w formacie rtf (800-1000 znaków).


Informacje o programie dostępne będą 17 grudnia.


Patrotat merytoryczny nad wydarzeniem objęło interdyscyplinarne grono ekspertów: dr Maja Brzozowska-Brywczyńska (UAM), Wojciech Dziedzic (SoF, Gerrit Rietveld Academie), Agnieszka Jacobson-Cielecka (SoF), dr Ewa Klekot (SoF, UW), prof. Marek Krajewski (UAM), dr Norbert Leśniewski (SoF, UAM), Bartosz Mucha (SoF), Agata Nowotny (SoF), Monika Rosińska (UAM, SoF), dr Marta Skowrońska (UAM), dr Agnieszka Szóstek (SoF), dr Dawid Wiener (SoF), dr Oskar Zięta (SoF).


W razie pytań lub wątpliwości prosimy zgłaszać się do organizatorek: Agata Nowotny (agata.nowotny@sof.edu.pl) / School of Form, Monika Rosińska (rosinska.monika@gmail.com) / Zakład Badań nad Kulturą Wizualną i Materialną, Instytut Socjologii UAM lub pisać na adres dwadnizdizajnem@gmail.com